Nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC

08/06/2022

       Sáng ngày 04/6/2022, Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng trình bày báo cáo sáng kiến kinh nghiệm”.        Tham dự Hội thảo có: PGS.TS