Ngày 27 tháng 01 năm 2017, Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp bộ, đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phát triển xe tự hành phun thuốc trừ côn trùng cho vườn cây ăn trái“- Chủ nhiệm đề tài: Thầy Bùi Mạnh Tuân