ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

–         Thời gian học: 1,5 năm.

–         Bằng Cao đẳng chính quy do Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM cấp.

–         Hình thức tuyển sinh: thi tuyển.

–         Môn thi và thời gian thi: xem tại http://dttx.hitu.edu.vn

–         Có tổ chức lớp học vào buổi tối.

 

TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

–         Thời gian học: 1,5 năm

–         Bằng đại học chính quy do các Trường ĐH công lập cấp: ĐH Kinh Tế TP.HCM, ĐH Công Nghiệp Hà Nội, ĐH Sư Phạm TP.HCM,…

–         Các ngành hiện đang đào tạo liên thông: Kế toán, Cơ khí, Điện, May, Tin học.

–         Hình thức tuyển sinh: thi tuyển.

–         Môn thi và thời gian thi: xem tại http://dttx.hitu.edu.vn

–         Có tổ chức lớp học vào buổi tối.