Lễ ra mắt Ban điều hành mạng lưới Cựu sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP. HCM