HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nhiều thí sinh quan tâm đến ngành/nghề trong lĩnh vực ĐIỆN nhưng không biết lựa chọn ngành nào cho phù hợp trong các ngành: Điện Công Nghiệp, Điện Tử Công Nghiệp, Điện Tự Động Hóa, và Điện Lạnh ….

Trước khi đăng ký học ngành/nghề nào đó, các bạn thường có nhiều câu hỏi như: sẽ học nhưng kiến thức, kỹ năng gì? Học xong sẽ làm được công việc nào? Học xong có dễ kiếm việc làm không? Mức lương như thế nào? … Nếu các bạn thích ngành/nghề trong lĩnh vực ĐIỆN nên tham khảo nội dung tóm tắt giới thiệu về ngành Điện Công Nghiệp được trình bày bên dưới nhé!