Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

27/10/2022
1. Vị trí tuyển dụng Stt Vị trí tuyển dụng Yêu cầu trình độ chuyên môn   01 Giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Công nghệ thông tin; hoặc Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; Công nghệ phần mềm. 02 Giảng […]
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

20/11/2020
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2020.