PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phòng Quản lý đào tạo được thành lập vào năm 1976. Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác đào tạo, quản lý các bậc học chính quy, các lớp đào tạo lại trong trường.

I. Chức năng

– Tuyển sinh

– Quản lý học vụ

– Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

– Xây dựng chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo

– Tham mưu cho lãnh đạo Trường xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo

II. Kế hoạch định kỳ

– Cấp bảng điểm: Thứ 2 đến thứ 6

– Cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp: Buổi sáng 7h30 đến 11h15 Từ Thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7, cn không phát bằng)

III. Liên hệ

– ĐT: 028.3731.2370

– Email: daotao@hitu.edu.vn