Chức năng:

–        Tuyển sinh;

–        Quản lý học vụ;

–        Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

–        Xây dựng chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo;

–        Tư vấn Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo.

Kế hoạch định kỳ:

–        Cấp bảng điểm: Thứ 2 đến thứ 6.

–        Cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp: Thứ 2, 3, 4.

Liên hệ:

–        ĐT: 028.37312370

–        Email: daotao@hitu.edu.vn