PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phòng Quản lý Đào tạo được thành lập vào năm 1976. Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác đào tạo, quản lý các bậc học chính quy, các lớp đào tạo lại trong trường.

Nhân Sự Phòng Quản Lý Đào Tạo

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: 11 Người
Lãnh đạo phòng hiện nay: Thầy Nguyễn Tấn Thắng (Trưởng phòng)
Cán bộ và nhân viên:

1. Nguyễn Đồng Khánh 6. Nguyễn Hải Nam
2. Nguyễn Thị Hải Yến 7. Lê Thị Lan Anh
3. Lê Thị Thúy Hằng 8. Nguyễn Phú Cường
4. Hoàng Mạnh Hùng 9. Nguyễn Bá Lưu
5. Hoàng Đức Minh 10. Lê Thị Thu Trang

 

Chức năng:

–        Tuyển sinh;

–        Quản lý học vụ;

–        Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

–        Xây dựng chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo;

–        Tư vấn Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo.

Kế hoạch định kỳ:

–        Cấp bảng điểm: Thứ 2 đến thứ 6.

–        Cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp: Thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h15

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00

Liên hệ:

–        ĐT: 028.3731.2370

–        Email: daotao@hitu.edu.vn