Sự kiện

Hội nghị đại biểu viên chức năm 2022

Hội nghị đại biểu viên chức năm 2022

17/01/2022

Ngày 16/01/2022, Trường CĐ Công thương TPHCM tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu, Ban Thanh tra nhân dân và đại diện cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hội nghị đại biểu viên