THÔNG BÁO

Về việc nộp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
để xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy

Trường CĐ Công Thương Tp.HCM thông báo quy định về việc nộp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp như sau:

  1. CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Tất cả các khóa: Lựa chọn 1 trong 4 phương án sau:

–        Phương án 1: Chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản do Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM cấp.

–        Phương án 2: Chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản của các trường Đại học hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp: phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

–        Phương án 3: Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist).

–        Phương án 4: Chứng chỉ ICDL (International Computer Driving Licence).

Lưu ý:

–        SV ngành CNTT, ngành Truyền thông và mạng máy tính không cần nộp chứng chỉ Tin học khi xét tốt nghiệp.

  1. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ