Trong nước

Sinh viên HITC bùng nổ sáng tạo với Cuộc thi Khởi nghiệp 2024 và sự đồng hành của các doanh nghiệp hàng đầu!

Sinh viên HITC bùng nổ sáng tạo với Cuộc thi Khởi nghiệp 2024 và sự đồng hành của các doanh nghiệp hàng đầu!

02/07/2024

Sinh viên HITC bùng nổ sáng tạo với Cuộc thi Khởi nghiệp 2024 và sự đồng hành của các doanh nghiệp hàng đầu! Sự kiện: Cuộc thi “Sinh viên HITC với Ý tưởng Khởi nghiệp Sáng tạo năm 2024” & Ký kết hợp tác với các doanh nghiệp