Hoạt động hợp tác

Sinh viên Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore (ITE) tham gia chương trình giao lưu văn hóa kết hợp học tập tại Trường Cao đẳng Công thương TPHCM

Sinh viên Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore (ITE) tham gia chương trình giao lưu văn hóa kết hợp học tập tại Trường Cao đẳng Công thương TPHCM

30/03/2023

       Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 29/3/2023, 20 sinh viên Viện Giáo dục kỹ thuật Singapore đã tham gia chương trình giao lưu văn hóa sinh viên kết hợp học tập cộng đồng tại Trường Cao đẳng Công thương TPHCM.        Chương trình có