*Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển để nhập học xem hướng dẫn tại link sau: http://hitu.edu.vn/tuyen-sinh/huong-dan-thi-sinh-trung-tuyen-lam-thu-tuc-nhap-hoc-truc-tuyen/