Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024;

Trường Cao đẳng Công thương TPHCM thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với đến sinh viên khóa 2023 (Khóa 47) như sau:

Mức học phí: 350.000đ/tín chỉ

Số tiền học phí phải nộp = Mức học phí X Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ

 

Lưu ý :

– Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học;

– Chỉ những sinh viên đã hoàn tất việc nộp học phí mới được dự thi, kiểm tra, xét tốt nghiệp.

                                                                                               PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN