Thời gian: từ 7h30 đến 15h00 ngày 22/5/2022 (Chủ nhật)

Địa điểm: Trường CĐ Công thương TPHCM

Tập tin đính kèm

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf 106-TB kham suc khoe SV -001 327 KB 86