THÔNG BÁO
V/v đóng bảo hiểm y tế của sinh viên khóa 42, 43 và  44

 

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm.

 

Tập tin đính kèm

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf Thông báo đóng bảo hiểm y tế khóa 42, 43 và 44 757 KB 421