Hướng dẫn sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Bằng việc sử dụng ứng dụng VssID, sinh viên có thể tra cứu toàn bộ thông tin thẻ BHYT, hình ảnh thẻ BHYT, thời hạn sử dụng, thông tin hưởng BHYT… Mục tiêu của ứng dụng hướng tới tích hợp tiện ích thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ BHYT giấy như hiện nay và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân tham gia BHYT.

Thời gian: đến hết ngày 10/4/2023

Điện thoại hỗ trợ: 08 6939 0227

                                                                                                                                         TỔ Y TẾ

Tập tin đính kèm

# File File size Downloads
1 doc HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VSSID 11 MB 716