Thông Báo
Về việc thu học phí, học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm 2023-2024

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 44, khóa 45 và khóa 46 vể việc đóng học phí, học lại học cải thiện học kỳ 1 năm học 2023-2024.
Để xem chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm

# File File size Downloads
1 pdf 252-TB thu HP, HL HCT HK1-001 319 KB 401