THÔNG BÁO

(V/v: Thời gian thu và mức học phí, học lại, học cải thiện  học kỳ 2 năm học 2022-2023)

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo cho toàn thể sinh viên về thời gian thu và mức học phí, học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2022-2023:

1- Mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

– Cao đẳng khóa 44, 45: Thu như năm học 2020-2021, 2021-2022.

– Cao đẳng khóa 46:

+ Các lớp đại trà: 350.000đ/chỉ

+ Các lớp chất lượng cao: 530.000đ/chỉ

– Cao đẳng liên thông:

+ Khối kỹ thuật: 6.500.000đ/HK

+ Khối kinh tế: 6.000.000đ/HK

 2- Mức thu học lại, học cải thiện hệ Cao đẳng chính qui như sau:

– Các lớp đại trà: 350.000đ/chỉ

– Các lớp chất lượng cao: 530.000đ/chỉ

Lưu ý :

– Thời gian thu từ ngày 13/2/2023 đến hết ngày 31/3/2023.

– Sinh viên nào không đóng học phí đúng thời gian qui định sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc môn học.

 

CÁC HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

1. Đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán.

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc cung cấp mã số sinh viên khi đóng học phí.

2. Dùng internet banking của ngân hàng Vietcombank trên website Trường – http://dkmh.hitu.edu.vn

3. Nộp tiền vào tài khoản của Trường:

3.1. Nộp tiền vào tài khoản Vietcombank của Trường.

– Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM

– Số tài khoản: 0381000201076

– Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức

– Nội dung chuyển tiền: Họ tên SV – MSSV – Học phí HK2, năm học 2022 – 2023

3.2. Nộp tiền vào tài khoản Vietinbank của Trường.

– Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM

– Số tài khoản: 111830666666

– Tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh 7, TPHCM

– Nội dung chuyển tiền: Họ tên SV – MSSV – Học phí HK2, năm học 2022 – 2023

3.3. Nộp tiền vào tài khoản Agribank của Trường.

– Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM

– Số tài khoản: 6300201009530

– Tại ngân hàng Agribank chi nhánh 9, TPHCM

– Nội dung chuyển tiền: Họ tên SV – MSSV – Học phí HK2, năm học 2022 – 2023