THÔNG BÁO

TẠM NGƯNG ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 20/12/2020

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo tạm ngưng tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 12/2020.

Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo sau.