Lưu ý:

Để xác nhận đã đóng tiền BHYT, sau khi sinh viên đóng tiền xong bắt buộc phải điền thông tin vào link: https://docs.google.com/forms/d/1G9Gp53Wl-h5LQvq8DpOrD-2ybe91lSoycQFEn9H5UIM/viewform?edit_requested=true

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số tất cả các khóa không phải mua BHYT, điền thông tin vào link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeBoZeotge6dRl-YBCb6LTxtYiejuWGpBOFuzHNQDCvCKrg/viewform

Tập tin đính kèm

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf 158A-TB dong BHYT nam 2022 -001 947 KB 161