‼️ Lưu ý: để xác nhận đã đóng tiền BHYT, sau khi sinh viên đóng tiền xong bắt buộc phải điền thông tin vào link http://docs.google.com/…/1G9Gp53Wl-h5LQvq8DpOrD…/edit
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số tất cả các khóa không phải mua BHYT, điền thông tin vào link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfPeBoZeotge6…/viewform

 

Tập tin đính kèm

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf 75-TB dong BHYT khoa 42, 43, 44001 789 KB 158