Nhằm tư vấn kỹ năng mềm và định hướng ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên; được sự đồng ý của Hiệu trưởng Nhà trường, Trung tâm Khởi nghiệp tổ chức Chương trình Talkshow “Tiếp bước sinh viên HITC khởi nghiệp” cho toàn thể sinh viên Nhà trường tham dự.


– Thời gian tổ chức chương trình Talkshow: 9h30, Chủ nhật, ngày 07/11/2021

– Chủ đề: Xu hướng và kỹ năng để sinh viên khởi nghiệp

– Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting

– Diễn giả: MR CAPTAIN – GĐ KINH DOANH – BUSINESS WONDER COMMUNITY (Vườn ươm khởi nghiệp Việt Nam)

Tham gia chương trình các em sinh viên sẽ được chia sẻ các kiến thức về các xu hướng công nghệ thế giới và sự tác động của xu thế công nghệ đến nhu cầu việc làm; các kỹ năng mềm; văn hóa doanh nghiệp; kinh nghiệm phỏng vấn, câu chuyện khởi nghiệp… và đặc biệt là khơi dậy cũng như đặt nền tảng để các bạn SV đưa ra những ý tưởng trên con đường tự khởi nghiệp v.v…