THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2020

Hiện nay, những sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2020 đã có bằng tốt nghiệp, sinh viên có thể đến Trường nhận bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận bằng: Phòng Quản lý đào tạo

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (giờ hành chính).