CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Mô tả: là cổng thông tin dành cho các bạn thí sinh có nhu cầu muốn được đăng ký xét tuyển vào trường bằng các hình thức xét tuyển mà nhà trường đề ra trong đợt các đợt tuyển sinh hàng năm.

I. Đăng ký xét tuyển online

1.1.Hướng dẫn Truy cập

Cách vào màn hình: Sử dụng trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer) và nhập vào đường dẫn: https://xettuyen.hitu.edu.vn

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Mở trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer)
 • Bước 2: Nhập đường dẫn cổng thông tin https://xettuyen.hitu.edu.vn
 • Bước 3: Nhấn phím enter trên bàn phím để truy cập

Lưu ý:

 • Bắt buộc phải có kết nối internet tại máy tính hoặc thiết bị đang sử dụng.

1.2.Thực hiện Nhập thông tin cá nhân (Thông tin thí sinh)

Thí sinh khi có nhu cầu muốn được đăng ký xét tuyển vào trường, cần phải thực hiện khai báo các trường thông tin hiển thị trên trang đăng ký như hình bên dưới.

Hình minh họa Nhập thông tin cá nhân thí sinh

Lưu ý:

 • Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập
 • Thí sinh phải chọn ít nhất một trường THPT đã học
 • Các thông báo sẽ gởi về Email thí sinh, nếu thí sinh nhập sai sẽ không nhận được thông báo.

1.3.Thực hiện Nhập thông tin xét tuyển

Tại phần này thí sinh thực hiện chọn Hình thức xét tuyển và nguyện vọng để có thể đăng ký xét tuyển.

Trong Hình thức xét tuyển đó có thể đăng ký nhiều nguyện vọng.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Chọn cơ sở đăng ký và check vào để chọn hình thức muốn xét tuyển
 • Bước 2: Nhập điểm và chọn nguyện vọng.
 • Bước 3: Click vào để thêm nguyện vọng và tiếp tục chọn nguyện vọng.

Hình minh họa Nhập thông tin xét tuyển

Lưu ý:

 • Bạn có thể xóa nguyện vọng bàng cách Click vào

1.4.Thực hiện Xác nhận hoàn tất thông tin đăng ký.

Thí sinh sau khi khai báo các thông tin Cá nhân và Thông tin xét tuyển, phải thực hiện xác nhận lại thông tin và Đăng ký.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Check xác nhận thông tin
 • Bước 2: Nhập mã Xác nhận
 • Bước 3: Click chọn để hoàn tất đăng ký.


Hình minh họa Xác nhận hoàn tất đăng ký.

II.Quản lý hồ sơ thí sinh

Mô tả: Đây là phần đăng nhập dành cho thí sinh sau khi đăng ký hồ sơ thành công. Tại đây, thí sinh có thể theo dõi được các trạng thái hồ sơ của mình. Ngoài ra còn có thể: Xem chi tiết/ Sửa hồ sơ, Xuất giấy đăng ký xét tuyển, thanh toán lệ phí xét tuyển.

2.1.Thông báo Đăng ký thành công

Sau khi thí sinh đăng ký, thí sinh sẽ nhận được thông báo đã đăng ký thành công hồ sơ xét tuyển. Và được hệ thống đăng nhập tự động vào Trang quản lý hồ sơ của thí sinh, bấm tiếp tục để thêm khung hồ sơ. Ngoài ra sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 1 Email xác nhận đăng ký thành công từ hệ thống gửi về địa chỉ Email đã đăng ký. Bao gồm Mã hồ sơ (Tên đăng nhập) và Mật khẩu

Hình minh họa Thông báo thành công Web

2.2.Hướng dẫn truy cập và đăng nhập

Cách vào màn hình: Sử dụng trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer) và nhập vào đường dẫn: https://xettuyen.hitu.edu.vn

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Mở trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer)
 • Bước 2: Nhập đường dẫn cổng thông tin https://xettuyen.hitu.edu.vn
 • Bước 3: Click chọn “Đăng nhập”

2.3 Hướng dẫn đăng nhập hệ thống

Sau khi truy cập và đã nhận được mail/ thông báo tài khoản/mật khẩu. Ta thực hiện đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra thông tin hồ sơ.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Nhập Mã hồ sơ
 • Bước 2: Nhập mật khẩu
 • Bước 3: Nhập mã bảo vệ
 • Bước 4: Click chọn “Đăng nhập” để hoàn tất

Minh họa Đăng nhập tài khoản

2.3.Sơ lược Hồ sơ thí sinh

Màn hình hiển thị được các thông tin chính liên quan đến các nguyện vọng đã đăng ký cũng như Hiển thị trạng thái hồ sơ thí sinh, Xem chi tiết hồ sơ thí sinh, Cập nhật hồ sơ (Chỉ hiển thị khi thí sinh ở trạng thái Đăng ký), In phiếu đăng ký xét tuyển, Thanh toán lệ phí xét tuyển


Hình minh họa

2.4.1.Trạng thái hồ sơ

Hiển thị được được hồ sơ của thí sinh đang ở trạng thái nào thông qua: Thanh trạng thái thí sinh: Bao gồm 4 trạng thái chính.

 • Đăng ký: Biểu hiện hồ sơ thí sinh đang chờ duyệt (Có quyền được hiệu chỉnh hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân và nguyện vọng). Ngoài ra, trường hợp thí sinh nộp chưa đủ hồ sơ bắt buộc hoặc sai thông tin thì sẽ có thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
 • Duyệt hồ sơ: Biểu hiện hồ sơ thí sinh đã được duyệt đã Đủ/Chưa đủ.
 • Xét tuyển: Biển hiện hồ sơ của thí sinh đã được Xét.
 • Trúng tuyển: Biểu hiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển.

2.4.2.Xem chi tiết hồ sơ

Chức năng dùng cho thí sinh Kiểm tra lại thông tin hồ sơ của mình, nếu có sai sót thì có thể sử dụng chức năng “Cập nhật hồ sơ” để cập nhật lại.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Click chọn “Xem chi tiết hồ sơ”
 • Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ
 • Bước 3: Click chọn “Quay lại” để trở về.

Hình minh họa Bước 1

Hình minh họa Bước 2,3

Lưu ý:

 • Nếu thí sinh ở trạng thái khác “Đăng ký” kiểm tra còn sai sót về thông tin cá nhân thì liên hệ đến với các thầy cô ở trường để được hỗ trợ thay đổi.

2.4.3.Cập nhật hồ sơ (Hiển thị khi thí sinh ở trạng thái Đăng ký)

Chức năng dùng để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng và thông tin cá nhân.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Click chọn “Cập nhật hồ sơ”
 • Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ và cập nhật thông tin cá nhân hoặc nguyện vọng
 • Bước 3: Click xác nhận, nhập mã xác nhận
 • Bước 4: Click chọn “Lưu” để kết thúc.

Hình minh họa Bước 1

Hình minh họa Bước 2,3,4

 

2.4.4.Xuất phiếu đăng ký xét tuyển

Chức năng dùng để Xuất phiếu đăng ký xét tuyển khi nhà trường yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ khi nhập học. Thí sinh có thể xuất file từ chức năng này và in ra để nộp cho bộ phận tuyển sinh của trường.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Click chọn “Xuất giấy đăng ký xét tuyển”
 • Bước 2: Hệ thống sẽ tự động tải về máy tính của thí sinh.

Hình minh họa Bước 1

2.4.5. Khung hồ sơ

Màn hình chức năng cho phép thí sinh đính kèm hồ sơ online để nhà trường có thể kiểm tra và đánh giá xác thực hồ sơ khai báo xét tuyển so với các loại giấy chứng nhận và hồ sơ đính kèm yêu cầu thí sinh nộp.

Để thực hiện Thêm hồ sơ đính kèm online, ta thực hiện các bước như sau:

Cách vào màn hình: Màn hình Chính Khung hồ sơ

Hình minh họa Cách vào màn hình Khung hồ sơ

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Click chọn “Cập nhật” ở vị trí loại hồ sơ muốn cập nhật
 • Bước 2: Click chọn “Chọn tệp”
 • Bước 3: Click “Cập nhật” để hoàn tất

Hình minh họa Bước 1

Hình minh họa Bước 2, 3

 

III. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ

Bước 1: Khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như sau:

Bước 2: Thí sinh nhấn vào nút “Thanh toán lệ phí xét tuyển” và sẽ có màn hình sau:

Bước 3: Thí sinh chọn vào “Lệ phí đăng ký xét tuyển” và nhấn “THANH TOÁN” sẽ có màn hình sau:

Bước 4:  Thí sinh nhấn “Xác Nhận” sẽ xuất hiện màn hình sau

Bước 4:

a) Ở màn hình trên thí sinh nếu chọn quét mã QR thì để mặc định và nhấn chọn và sẽ có mã QR( Sau khi có mã QR thì có thể lưu về để dùng để thanh toán qua mã QR). Sau đó đăng nhập vào App hoặc app ngân hàng thanh toán bằng mã QR. Chọn mã QR từ thư viện ảnh vừa được lưu và thanh toán. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

b) Nếu thanh toán bàng thẻ nội địa thì thí sinh chọn thẻ nội địa -ATM và nhập thông tin thẻ và nhấn xử lý. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

c) Nếu chọn thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế thì chọn -Thẻ quốc tế -Visa… nhập thông tin thẻ và nhấn xử lý. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

 

Lưu ý: Thí sinh không tự thay đổi số tiền, và nội dung thanh toán. Nếu số tiền dư hoặc thiếu đều bị từ chối.