Ngày 16/01/2022, Trường CĐ Công thương TPHCM tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu, Ban Thanh tra nhân dân và đại diện cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Hội nghị đại biểu viên chức là hoạt động thường niên của Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, một mặt đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, từ đó đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với Ban Giám hiệu nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và xem video tổng kết đánh giá kết quả đạt được năm học 2020-2021, và trình bày kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022; Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2021-2022.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dich Covid – 19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo nhà trường trong chỉ đạo, điều hành cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, trường CĐ Công thương TPHCM đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020-2021.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020-2021 được đề ra tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 đều cơ bản hoàn thành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có đủ phẩm chất năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện quy trình bổ nhiệm, tiếp nhận viên chức theo quy định. Công tác tài chính nhà trường được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, tăng cường tiết kiệm chí phí để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội trong nhà trường được duy trì thực hiện nghiêm túc; Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên yên tâm, tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường.

Đồng thời nhà trường thực hiện tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chuẩn bị mọi điều kiện trước khi đón sinh viên quay trở lại trường khi dịch, bệnh được kiểm soát, khống chế. Bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng đào tạo.

Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác quản lý, các mặt hoạt động của nhà trường trong năm 2021-2022.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021-2022. Mục tiêu chung của trường năm học 2021- 2022 là: với tinh thần thích ứng với cuộc sống bình thường mới, công tác đào tạo, hỗ trợ và phục vụ người học sẽ được đặc biệt quan tâm theo định hướng tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, hướng tới hội nhập quốc tế, nâng cao kỹ năng mềm và phát triển tư duy khởi nghiệp, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm học bổng và tăng cường khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Hướng tới năm học mới 2021-2022 “chủ động – thích nghi – đoàn kết – nhân văn”. Hội nghị đã biểu quyết Dự thảo nghị quyết hội nghị Cán bộ viên chức với sự tán thành 100%.

Tại Hội nghị, các cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2020-2021 đã nhận được Bằng khen của Bộ Công thương; Bằng khen Công đoàn Công thương và Liên đoàn Lao động Tp. HCM.

Kết thúc Hội nghị là biên bản Ký giao ước thi đua năm 2022 của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn nhà trường với sự chứng kiến của Phó Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự nhất trí cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nội dung và chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đã đề ra.

Hình ảnh Trọng Nam
Tổ truyền thông.