Hiện tại Ban chấp hành lâm thời gồm có các nhân sự sau:

STT Họ và tên Chức vụ hiện tại Đơn vị công tác Chức danh
1  Phạm Phú Chung Tổng Giám Đốc Cty CP Dệt Đông Nam Trưởng Ban
2 Đặng Công Quốc Phó Hiệu trưởng Trường CĐCT Tp.HCM Phó Trưởng Ban
3 Nguyễn Thị Kim Yến Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Nhựa Bình Minh Phó Trưởng Ban
4 Thái Anh Tài Trưởng Phòng QLKTX Trường CĐCT Tp.HCM Thành viên
5 Nguyễn Văn Nhiệm Giám Đốc Cty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú Thành viên
6 Ngô Văn Hòa CT.HĐQT – TGĐ Cty CP Dệt May Thắng Lợi Thành viên
7 Nguyễn Ngọc Bình Nguyên Trưởng Phòng QLHS-SV Trường CĐCT Tp.HCM Thành viên
8 Cao Xuân Hoàng Phó Giám Đốc  Cty cổ phần Sunrise Thành viên
9 Phan Văn Thành Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Trung Quân Thành viên
10 Trần Nhật Thiện Giám Đốc Cty TNHH Thiện Mỹ Thành viên
11 Nguyễn Văn Đạt Giám Đốc Cty TNHH Đạt Tấn Phát Thành viên
12 Huỳnh Thanh Hải Trưởng Chi Nhánh Q9 Quỹ C.E.P (LĐLĐ TpHCM) Thành viên
13 Lê Quang Vinh Giám đốc trung tâm HTSV&QHDN Trường CĐCT Tp.HCM Thành viên