Sáng ngày 22/5/2022, Trường CĐ Công thương TPHCM đã tổ chức khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên Khóa 45.

     Khám sức khỏe đầu năm là một trong các chương trình quen thuộc đối với học sinh, sinh viên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên hoạt động kiểm tra khám và chăm sóc sức khỏe đầu khóa học đối với sinh viên Khóa 45 được triển khai muộn hơn so với kế hoạch hàng năm.

     Sinh viên Khóa 45 đã được các bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công thương (Bộ Công thương) khám sức khỏe tổng quát lâm sàng với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm. Thông qua kiểm tra sức khỏe, Nhà trường nắm được tình hình sức khỏe của từng học sinh, sinh viên. Có trên 1.700 sinh viên tham gia khám sức khỏe, thể hiện thái độ quan tâm tới sức khỏe bản thân và ý thức chấp hành quy định của nhà trường của sinh viên.

Tin bài, hình ảnh: Tổ Truyền thông