Gửi tới các Tân Cử nhân hình ảnh buổi Lễ tốt nghiệp ngày 08.05.2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ars_lQbRcqoIPeWseK77LMVUyfSy20Rl

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (Phòng A.02)

Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM
Website: https://hitu.edu.vn/

Email: daotao@hitu.edu.vn
Điện thoại: (028) 3731 2370