Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM đã ký quyết định số 12/QĐ- CĐCT về việc đổi tên Khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng thành Khoa “Kinh tế – Tài chính”.
Khoa Kinh tế – Tài chính phụ trách 3 ngành đào tạo:
💥Kế toán
💥Tài chính ngân hàng
💥Logistics
Việc đổi tên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho định hướng phát triển lâu dài của Khoa để trở thành một trong những Khoa đa ngành, mở rộng quy mô đào tạo, đào tạo chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh tế tài chính và đào tạo thực tế theo yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.