* Cập nhật ngày 11/9/2023 (danh sách chính thức)

– Đây là thông tin làm bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra kỹ thông tin của mình, nếu điều chỉnh cần liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo.

– Nếu không có tên trong Danh sách tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra trong Danh sách không tốt nghiệp để biết lý do không tốt nghiệp.

– Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để bổ sung Bằng tốt nghiệp THPT, Học bạ, Khai sinh, Sơ yếu lý lịch.

 

 • Tốt nghiệp Cao đẳng: download
 • Không tốt nghiệp Cao đẳng: download

 

* Danh sách SV sử dụng chứng chỉ giả, không được xét tốt nghiệp (đã xác minh tại nơi cấp chứng chỉ)

 • Nguyễn Văn Lập, lớp CĐ QTKD tổng hợp E, khóa 2019
 • Lê Văn Khánh, lớp CĐ QTKD tổng hợp J, khóa 2019
 • Đặng Ngọc Bảo, lớp CĐ QTKD tổng hợp J, khóa 2019
 • Ngân Thị Thanh Thủy, lớp CĐ QTKD tổng hợp J, khóa 2019
 • Nguyễn Duy Trường, lớp CĐ QTKD tổng hợp M, khóa 2019
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, lớp CĐ QTKS C, khóa 2019
 • Nguyễn Chí Chuyên, lớp CĐ QTKD tổng hợp K, khóa 2020
 • Trần Thị Thu Lam, lớp CĐ QTKD tổng hợp K, khóa 2020
 • Nguyễn Thanh Phú, lớp CĐ QTKD tổng hợp N, khóa 2020

 

* Đợt xét tiếp theo: tháng 11/2023. SV nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa trước tháng 11/2023.