DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC

Cập nhật ngày 15/05/2024 (Danh sách chính thức)

– Đây là thông tin làm bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra kỹ thông tin của mình, nếu điều chỉnh cần liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo.

– Nếu không có tên trong Danh sách tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra trong Danh sách không tốt nghiệp để biết lý do chưa tốt nghiệp.

  • Danh sách không tốt nghiệp: download

* Đợt xét tiếp theo: tháng 07/2024. SV nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa trước tháng 07/2024.