Cập nhật ngày 12/04/2024 (danh sách chính thức)

– Đây là thông tin làm bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra kỹ thông tin của mình, nếu điều chỉnh cần liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo.

– Nếu không có tên trong Danh sách tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra trong Danh sách không tốt nghiệp để biết lý do không tốt nghiệp.

  • Tốt nghiệp Cao đẳng: download
  • Không tốt nghiệp Cao đẳng: download

* Danh sách SV sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ không hợp lệ, không được xét tốt nghiệp.

  • Huỳnh Thúc Lộc lớp Quản trị kinh doanh XNK E, khoá 2019
  • Nguyễn Duy Trường lớp Quản trị kinh doanh Tổng hợp M, khoá 2019
  • Mai Hoài Phương lớp Quản trị kinh doanh XNK B, khoá 2020
  • Nguyễn Thị Thanh lớp Quản trị kinh doanh XNK A, khoá 2020