Danh sách sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 16/06/2024 có số thứ tự và nhóm

Sinh viên nhận lễ phục tại kho vật tư từ ngày 13/06/2024 (giờ hành chính) đến ngày 15/06/2024, ngày 16/06/2024 (từ 6h30).

Sinh viên xem tên và nhóm trong danh sách đính kèm để tập trung đúng giờ theo Khoa.

Sơ đồ ngồi và vị trí trên hội trường:

Tập tin đính kèm

# File File size Downloads
1 pdf Số thứ tự và nhóm sinh viên xem để biết thứ tự và thời gian. 347 KB 999