Sinh viên đến nhận lễ phục tại Kho vật tư từ 6h00 ngày 15/10/2023

Sinh viên xem tên và nhóm trong danh sách đính kèm để tập trung đúng giờ theo Khoa.

 

 

Tập tin đính kèm

# File File size Downloads
1 pdf DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 438 KB 885