Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng tài chính
Điện thoại: 028.37312369 gặp Cô Việt