CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2023

Căn cứ công văn số 7137/BCT-VPTKNL ngày 12/10/2023 của Bộ Công Thương về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, Hiệu trưởng trường CĐ Công thương TP.HCM phổ biến thông tin về cuộc thi nêu trên, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức dự thi

– Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc trong nước và ngoài nước.

– Hình thức dự thi:

+ Cách 1: Truy cập vào website: cuocthi.tietkiemnangluong.com.vn

+ Cách 2: Click vào pop-up /banner cuộc thi trên trang trang thông tin điện tử Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: https://tietkiemnangluong.com.vn/

  1. Thời gian dự thi
TT Kỳ thi Thời gian Số lượng câu hỏi Thời gian
trả lời (phút)
1 Kỳ I 12/10/2023 (08:00) – 18/10/2023 (12:00) 10 10
2 Kỳ II 19/10/2023 (08:00) – 25/10/2023 (12:00) 10 10
3 Kỳ III 26/10/2023 (08:00) – 01/11/2023 (12:00) 10 10
4 Kỳ IV 02/11/2023 (08:00) – 08/11/2023 (12:00) 10 10
5 Kỳ V 09/11/2023 (08:00) – 15/11/2023 (12:00) 10 10
  1. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao 05  phần thưởng cho 05 người thi có kết quả cao nhất, cụ thể:

– 01 giải đặc biệt      (3.000.000 đồng/giải).

– 04 giải thưởng       (1.000.000 đồng/giải).