1. Mục tiêu đào tạo

       .   Ngành Công nghệ sợi dệt đào tạo đội ngũ cử nhân kỹ thuật chuyên ngành về hai lĩnh vực công nghệ sợi và công nghệ dệt có đầy đủ năng lực, có ý thức trách nhiệm và phẩm chất đạo đức để đảm nhận được các vị trí kỹ thuật viên, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp sợi, dệt.

       .   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sợi, dệt được trang bị kiến thức chung về khoa học giáo dục đại cương; kiến thức và kỹ năng chuyên ngành sợi, dệt. Có khả năng tiếp cận nhanh với kỹ thuật, công nghệ mới. Thực hiện đúng trách nhiệm của công dân, có đạo đức nghề nghiệp, có tác phong làm việc chuyên nghiệp.

       .   Ngoài ra, tân cử nhân chuyên ngành sợi, dệt có trình độ B Anh văn, có kỹ năng tin học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập luận giải quyết vấn đề và Anh văn chuyên ngành để có thể thích ứng nhanh và hiệu quả với các công việc được giao.

Hình 1. Công nghệ sợi dệt với định hướng nâng tầm trong tương lai

 1. Chuẩn đầu ra

Tân cử nhân ngành Công nghệ sợi dệt có các kỹ năng cơ bản như sau:

 • Đọc, hiểu được các catalogue, tài liệu kỹ thuật chuyên ngành sợi, dệt kể cả tài liệu bằng tiếng Anh.
 • Phân tích, tính toán và thiết kế được các mặt hàng vải từ cơ bản tới nâng cao.
 • Lựa chọn được nguyên liệu thích hợp cho các sản phẩm sợi, sản phẩm dệt tương ứng với quy trình công nghệ.
 • Tính toán được các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm, các bán sản phẩm, các phế phẩm; tính được định mức kỹ thuật, kế hoạch dừng máy, kế hoạch sản xuất… để thiết kế được dây chuyền công nghệ sợi, dây chuyền công nghệ dệt.
 • Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của sản phẩm, bán sản phẩm sợi và vải. Phân biệt được các dạng lỗi thông thường trên các sản phẩm và xác định được nguyên nhân phát sinh và biện pháp khắc phục..
 • Lập được lịch xích tu sửa cho các thiết bị sợi, thiết bị chuẩn bị dệt và thiết bị dệt. Xác định được nguyên nhân phát sinh và biện pháp sửa chữa một số hư hỏng thông thường.
 • Trình bày, báo cáo được vấn đề bằng văn bản; thuyết trình, diễn giải được vấn đề trước đám đông.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập luận giải quyết vấn đề để có thể thích ứng nhanh và hiệu quả với các công việc được giao.
 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.
 • Có ý thức tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành nội quy kỷ luật cơ quan, có tinh thần trách nhiệm và tác phong công nghiệp trong lao động.
 1. Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp

     Vị trí và khả năng làm việc sau khi mới tốt nghiệp:

Tân cử nhân ngành Công nghệ sợi dệt có thể đảm nhân các công việc tại các doanh nghiệp sản xuất sợi, vải; các viện nghiên cứu, công ty liên quan đến lĩnh vực sợi, dệt. Cụ thể:

 • Kỹ thuật viên công nghệ.
 • Kỹ thuật viên thiết kế.
 • Kỹ thuật viên tổ chức và triển khai sản xuất.
 • Kỹ thuật viên kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm.
 • Kỹ thuật viên quản lý thiết bị.
 • Nhân viên phòng thí nghiệm sợi.
 • Nhân viên hỗ trợ phòng kinh doanh.

     Sự nghiệp lâu dài

 • Tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng KCS, tổ trưởng bảo trì.
 • Trưởng phòng KCS, trưởng phòng công nghệ, quản lý phòng thí nghiệm sợi.
 • Quản đốc phân xưởng, giám đốc nhà máy.
 1. Thời gian đào tạo và cơ hội học nâng cao

     – Thời gian đào tạo: 3 năm.

    Tuy nhiên chương trình đào tạo rất linh động, cho phép sinh viên học vượt để có thể rút ngắn thời gian học còn từ 2 – 2,5 năm.

     – Cơ hội học nâng cao:

 • Trong quá trình học sinh viên có thể học song ngành.
 • Sau khi tốt nghiệp, tân cử nhân ngành sợi dệt có thể học nâng cao trình độ đại học, sau đại học ở các trường đại học, học viện trên cả nước với chuyên ngành Công nghệ sợi, dệt hoặc các ngành có liên quan tới công nghệ sợi, dệt.
 1. Nội dung chương trình

Ngành công nghệ sợi dệt được xây dựng dựa trên sự tích hợp hai lĩnh vực: công nghệ sợi và công nghệ dệt.

Hình 2. Tóm tắt nội dung chương trình giảng dạy ngành Công nghệ sợi dệt

 tại trường Cao đẳng Công thương TP.HCM 

 1. Địa chỉ liên hệ và tư vấn tuyển sinh
 • Địa chỉ: Khoa Công nghệ Dệt May, phòng D1-07, Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM
 • số 20 đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
 • Số điện thoại: 0283.7313631
 • Số điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0283.7312370
 • Email: detmay@hitu.edu.vn
 • Website: detmay.hitu.edu.vn