Ngoài nước

Đoàn sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP Hồ Chí Minh kết thúc chuyến tham gia giao lưu văn hoá tại Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, ITE

Đoàn sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP Hồ Chí Minh kết thúc chuyến tham gia giao lưu văn hoá tại Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, ITE

19/12/2022

       Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hoá và học hỏi kiến thức với chủ đề “Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững” do Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, ITE tổ chức, ngày 3/12/2022 đoàn sinh viên của Trường Cao

EMVITET PROJECT

EMVITET PROJECT

05/03/2021