HOME » DEPARTMENTS » FACILITIES AND EQUIPMENTS MANAGEMENT DEPARTMENT
FACILITIES AND EQUIPMENTS MANAGEMENT DEPARTMENT
     
Functions:
o       Management of land, property, facilities and equipments.
o       Purchasing the facilities and equipments.
o       Managing, maintaining and repairing the facilities, materials and equipments.
o       Cars Management.
Personnel:
     -          Total: 11
     -          Tel.: 08.37313631
     -          Manager: Ngo Van Van
       Mobile: 0903648407
 
 Tra cứu thông tin đăng ký
tuyển sinh 2021
Tra cứu thông tin
trúng tuyển 2021


Bạn đã tìm việc thông qua

Trung tâm giới thiệu việc làm >>


Bản đồ vị trí
Liên kết Website
Số lượng truy cập

© Copyright 2009