HOME » INTRODUCTION » BAN GIÁM HIỆU

BOARD OF MANAGEMENT

 Board of Management consists of the Principal and two Vice Principals.

 

 

PRINCIPAL

 
LE THANH BINH
 
-        Date of birth: 21/02/1951
-        Diplomas: Master, Senior Lecturer
-        Medals:
§         Honourable Officer Medal
-        Meritorious Teacher
-        Tel.: 08.38978500 – 0903739156 (mobile)
-        Email: hieutruong.ces@gmail.com
 
 
 
VICE PRINCIPAL
HOANG XUAN CANH

        -        Date of birth: 21/02/1951
Diplomas: Senior Lecturer
-        Medals:
§         Liberation Medal: first – rate, second – rate and third –rate.
§         Victory Medal: third –rate.
§          Resistance War Medal: third –rate.
-        Meritorious Teacher
 
 
 
 
VICE PRINCIPAL
NGUYEN THAC SAN

       -     Date of birth: 03/8/1952

-        Diplomas: Master, Senior Lecturer
-        Meritorious Teacher
-        Medals:
§         Resistance War Medal: second – rate
§         Medal for Devotion to Education.
§         Medal for Devotion to Vietnam Industrial Development
-        Tel.:
§         Office: 08.62804084
§         Mobile: 0913.966.304
§         Home: 08.3.872.40.48
§         Email: thacsan@gmail.com
-        Home Address: 362 Huynh Tan Phat, Binh Thuan Ward, District 7, HCM City.
 
 Tra cứu thông tin văn bằng


Bạn đã tìm việc thông qua

Trung tâm giới thiệu việc làm >>


Bản đồ vị trí
Liên kết Website
Số lượng truy cập

© Copyright 2009